Generalforsamling 2023

Generalforsamling 1024x682

Indkaldelse til generalforsamling den 28/2 2023

TIF fælles generalforsamling kl. 19.00 på 1st Floor.

Efterfølgende First Fitness egen generalforsamling i fitness-lokalet. (Ca. kl. 19.50)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og stemmetæller.

2.     Gennemgang af beretning v/ formanden.

3.     Gennemgang af regnskab v/ kasserer.

4.     Indkomne forslag.

5.     Næste års arbejde.

6.     Valg til bestyrelsen og suppleanter.

      På valg er:

Annette Pedersen, bestyrelsesmedlem: Genopstiller

Tommy Damgaard, bestyrelsesmedlem: Genopstiller

Gitte Damgaard, bestyrelsesmedlem: Genopstiller

Der er plads til yderligere et bestyrelsesmedlem

Bjarne Dokkedahl, suppleant: Genopstiller

7.     Valg af revisor og suppleant.

8.   Eventuelt.