Generalforsamling 2024

Generalforsamling 1024x682

Indkaldelse til generalforsamling den 28/2 2024

TIF fælles generalforsamling kl. 19.00 på 1st Floor.

Efterfølgende First Fitness egen generalforsamling i fitness-lokalet. (Ca. kl. 19.50)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og stemmetæller.

2.     Gennemgang af beretning v/ formanden.

3.     Gennemgang af regnskab v/ kasserer.

4.     Indkomne forslag.

5.     Næste års arbejde.

6.     Valg til bestyrelsen og suppleanter.

      På valg er:

      Lone Machmüller: Genopstiller ikke

      Glenn Skov Olesen: Genopstiller ikke

      Bjarne Dokkedahl, suppleant: Genopstiller ikke

      Der er plads til yderligere et bestyrelsesmedlem

7.     Valg af revisor og suppleant.

8.   Eventuelt.

First Fitness holder lukket fra kl. 18 denne aften, så medlemmer kan deltage.

     

     


     

     

Vil du være med til at forme det nye

Så kom til generalforsamlingen.
Vi vil gerne have 2-3 nye ind i vores bestyrelse.
Vær med til det spændende arbejde i 2024.